AOF İngilizce 1 Deneme Sınavı 3

bahar güneşiGenel0 Yorum9 Temmuz 2013

1-) A: Hello ! Is that 230 53 55 ?
B : Yes, Who is that , please?
A : …………………………
Yukarıdaki diyaloğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) I am Tom Smith.
B) My name is Paul.
C) This is Paul Brown.
D) How do you do?
E) He is Mr. Smith.
________________________________________
2-) A : I am sorry, I am late.
B : ……………………
Yukarıdaki diyaloğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) How do you do?
B) Excuse me, what time is it ?
C) That’s all right.
D) I am fine.
E) Pleased to meet you.
________________________________________
3-) Do you know his mother’s name?
………………….
Yukarıdaki soruya verilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) No, I’m not. I’m Tony Curtis.
B) No, it isn’t . Her name is Jane.
C) Yes, I do. It is Jane Smith.
D) Yes, she is.
E) No, she is not Jane Smith.
________________________________________
4-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Will you help me?
B) Shall we go to the cinema?
C) Can you help me, please?
D) Shall you close the door, please?
E) Let’s watch T.V. tonight.
________________________________________
5-) Can I help you?
Yukarıdaki cümle ile aynı anlamda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shall we clean the room?
B) Will you give me the book?
C) May I help you?
D) Can I have a room, please?
E) Let’s go out.
________________________________________
6-) Would you take this, please?
Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bana yardım eder misiniz, lütfen?
B) Yardıma ihtiyacınız mı var?
C) Şunu bana verir misiniz, lütfen?
D) Bunu alır mısınız, lütfen?
E) Buraya gelir misiniz, lütfen?
________________________________________
7-) I. Where’s the Art Gallery?
II. Ah, yes, it’s straight ahead, then on the lefthand side.
III. Yes.
IV. Excuse me.
Cümlelerin doğru sıralanışı hangisidir?
A) III. I. II. IV
B) I. II. III. IV
C) IV. III. I. II
D) III. II. IV. I
E) II. I. IV. III
________________________________________
“………..?”
” Yes, there is one in South St.”
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Where is the cinema?
B) Is there a telephone box in South St?
C) Is this a map?
D) Is it in White St.?
E) Are these schools in South St.?
________________________________________
9-) Ayşe is going to be here in……. hour.
Aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru şekilde tamamlar?
A) a
B) the
C) Ø
D) an
E) at
________________________________________
10-) Where is Alice?
……………
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I wear a red dress.
B) He is working.
C) She is at work.
D) They paint the house.
E) She is a dancer.
________________________________________
11-) I need a ……. of milk and two ……. of sugar.
Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) glasses /packet
B) glass/packet
C) bottle/packets
D) bottles/packet
E) bottle /bottle
________________________________________
12-) “…………?”
I go to the cinema on Sundays.
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) What time do you play basketball?
B) What are you cooking?
C) When do you go to the cinema?
D) Does she go to the cinema?
E) Where do you wash your car?
________________________________________
13-) “…………?”
It’s 80 m.
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) How tall is your brother?
B) How big is that house?
C) Is it 80 m. long?
D) How long is this bridge?
E) How heavy is this bag?
________________________________________
14-) deep the how River Nile is ?
I II III IV V
Yukarıdaki kelimelerin anlamlı bir cümle oluşturan sıralanışı nedir?
A) III. II. IV. V. I
B) IV. III. II. I.V
C) III. I. V. II. IV
D) V. II. III. I. IV
E) V. III. I. IV. II
________________________________________
15-) ……… do you prefer cake or chocolate?
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Who
B) What
C) When
D) Which
E) Where
________________________________________
16-) Do you like dogs?
………………
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yes, they are my dogs.
B) Yes, I like it very much.
C) No, I don’t like them at all.
D) Yes, you are right.
E) No, I don’t like it.
________________________________________
17-) I. Good evening. Can I help you?
II. Yes, sir. We have got this one.
III. Thank you very much.
IV. Yes, please. Have you got a table for two?
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, III, II, IV
B) I, IV, II, III
C) III, I, II, IV
D) IV, I, II, III
E) IV, II, III, I
________________________________________
1 Have you got ……. money?
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) something
B) some
C) anything
D) any
E) anyone
________________________________________
19-) He…… chicken every weekend.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) likes
B) eats
C) drinks
D) is
E) paint
________________________________________
20-) When do you go to the cinema?
……………………….
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) They go to the cinema.
B) I’m going to the cinema now.
C) We go to the cinema every saturday.
D) He goes to the cinema at 5 o’clock.
E) I went to the cinema yesterday.
________________________________________
21-) I. I would like to speak to Mr. Smith.
II. When will he come to office?
III. I’am afraid he is not here.
IV. He’ll come to office next week.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı nedir?
A) II, III, I, IV
B) I, II, IV, III
C) I, III, II, IV
D) III, I, IV, II
E) IV, I, II, III
________________________________________
22-) I……… get up at 8:00 on weekdays but …… at weekends.
Cümledeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) now/always
B) never/never
C) always/sometimes
D) always/never
E) now/never
________________________________________
23-) Alex : Yes madam, can I help you?
Susan : I’m looking for my daughter.
Alex : And………………?
Susan : She’s short, about three feet six inches, thin and has got long hair.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) How old is she?
B) What does she look like?
C) What’s the matter with you?
D) Is she tall and fat?
E) Do you know my daughter?
________________________________________
24-) Let’s go to the cinema.
………..
Yukarıdaki cümleye verilen cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shall we go the cinema?
B) I don’t want to go out.
C) We are watching T.V.
D) No, let’s not.
E) Yes, we do.
________________________________________
25-) Can you tell me the way to the hospital?
Yukarıdaki cümlenin başka bir deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I want to know your secret.
B) Is there a hospital in this way?
C) Where is the hospital?
D) Do you know this way?
E) Where is the other hospital?
________________________________________
26-) “……….?“
Yes, I have been at home.
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Where have you been?
B) Have you been at home?
C) Have you been at work?
D) Where have you gone?
E) Have you gone to school?
________________________________________
27-) ……………?
Certainly, Sir.
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Who’s calling?
B) Can I speak to Mr.Smith, please?
C) What can I do for you?
D) Where is Mr. Smith?
E) Where can I find a telephone box?
________________________________________
2 Amanda’s gone to lunch but she’s coming……….. at 2 o’clock.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) long
B) take
C) eat
D) look
E) back
________________________________________
29-) A : When does the swimming pool open?
B: “……………. ”
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yes, they open at 8.30.
B) They close at 6 o’clock.
C) It opens at 8: 30.
D) They open at 8: 30.
E) No, they don’t open at 8:30.
________________________________________
30-) Haven’t you got some money to lend me?
Altı çizili kelimelerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) to
B) got
C) some
D) me
E) you
________________________________________
1-) C
2-) C
3-) C
4-) D
5-) C
6-) D
7-) C
B
9-) D
10-) C
11-) C
12-) C
13-) D
14-) C
15-) D
16-) C
17-) B
1 D
19-) B
20-) C
21-) C
22-) D
23-) B
24-) D
25-) C
26-) B
27-) B
2 E
29-) C
30-) C

 

462 kez okundu.

AOF İngilizce 1 Deneme Sınavı 3 Hakkında Yorum Yaz

Açıköğretim Öğrencilerine Tek Sınavı Müjdesi!!

Açıköğretim Öğrencilerine Tek Sınavı Müjdesi!!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerinde okurken tek dersten dolayı yıl/dönem uzatan...

aofbilgi1 Yorum5 Haziran 2013
Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret 1.Sınıf Çıkmış Soruları - Aöfbilgiler.com - Sitemizden Belge İndirmek...

aofbilgi0 Yorum15 Kasım 2013
Açıköğretim’de mezuniyet kolaylaştı

Açıköğretim’de mezuniyet kolaylaştı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF)...

bahar güneşi0 Yorum18 Haziran 2013
Aöf Öğrencilerine Dijital Çözüm

Aöf Öğrencilerine Dijital Çözüm

Açık Öğretim Öğrencileri dertlerini her fırsatta dile getirmeye çalışıyorlar. Eğitim...

bahar güneşi0 Yorum18 Haziran 2013
Genel İşletme (Tam Özet) AOF

Genel İşletme (Tam Özet) AOF

İşletme Kavramı Bu Ünitede; İşletme biliminin ve işletmelerin ekonomik sistem içindeki...

bahar güneşi0 Yorum26 Haziran 2013
Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret 1.Sınıf Çıkmış Soruları - Aöfbilgiler.com - Sitemizden Belge İndirmek...

aofbilgi0 Yorum15 Kasım 2013
Açık Öğretim Fakültesi, Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Açık Öğretim Fakültesi, Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Aöfbilgiler ailesi olarak elimizden geldiğince aöf öğrencilerine katkıda bulunmaya...

aofbilgi0 Yorum14 Eylül 2013
Açık Öğretim 2013 – 2014 Kayıt Tarihleri

Açık Öğretim 2013 – 2014 Kayıt Tarihleri

2013 - 2014 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU, KAYIT ve KAYIT YENİLEME TARİHLERİ GÜZ...

aofbilgi0 Yorum2 Ağustos 2013
AÖF Türk Dili 2 Çıkmış Sorular İndir

AÖF Türk Dili 2 Çıkmış Sorular İndir

AÖF bahar dönemi çıkmış sorular 1,2,3,4 sınıf ara sınav soruları ve cevapları indir....

aofbilgi0 Yorum28 Temmuz 2013
Bankacılık 1.Sınıf Ve 2. Sınıf Güz Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları (Kredili Sistem)

Bankacılık 1.Sınıf Ve 2. Sınıf Güz Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları (Kredili Sistem)

Bankacılık 1.Sınıf güz ara sınav 2013 kredili sistem çıkmış...

aofbilgi0 Yorum26 Temmuz 2013

Arşiv

Tavsiyelerim

    E-Bülten

    E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


    Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

    İletişim Formu